Yukarı Çık

Adı ve Soyadı    :           
Boyunuz           :                    örnek: 1,70  (virgül)
Kilonuz            :                      örnek: 50                 
                          
                                                                                               
 
 Vücud Kitle İndeks :     
 

Obezite Nasıl Saptanır?

Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması esas alınarak obeziteyi belirlemek için yaygın olarak Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine (BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının tahmin edilmesinde kullanılmakta, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir. DSÖ’ye göre uluslar arası obezite sınıflandırması Çizelge 1 ’de verilmiştir.
 

BKİ Değeri

Durumunuz

18.5 kg/m2’nin altında ise

zayıf

18.5-24.9 kg/m2 arasında ise

normal kilolu

25-29.9 kg/m2 arasında ise

fazla kilolu

30-34.9 kg/m2 arasında ise

I.Derece obez

35-39.9 kg/m2 arasında ise

 II.Derece obez

40 kg/m2 üzerinde ise

 III.Derece morbid obez

 

Çizelge 1:  Yetişkinlerde BKİ’ne göre zayıflık, fazla kiloluluk ve obezitenin sınıflandırılması

Sınıflandırma BKİ (kg/m2)
  Temel kesişim noktaları Geliştirilmiş kesişim noktaları
Zayıf (düşük ağırlıklı) <18.50 <18.50
Aşırı düzeyde zayıflık <16.00 <16.00
Orta düzeyde zayıflık 16.00 - 16.99 16.00 - 16.99
Hafif düzeyde zayıflık 17.00 - 18.49 17.00 - 18.49
Normal 18.50 - 24.99 18.50 - 22.99
23.00 - 24.99
Toplu, hafif şişman, fazla kilolu > 25.00 > 25.00
Şişmanlık öncesi (Pre-obez) 25.00 - 29.99 25.00 - 27.49
27.50 - 29.99
  Şişman (Obez) > 30.00 > 30.00
 Şişman I. Derece 30.00 - 34-99 30.00 - 32.49
32.50 - 34.99
 Şişman II. Derece 35.00 - 39.99 35.00 - 37.49
37.50 - 39.99
 Şişman III. Derece > 40.00 > 40.00